Päiväkodit

Naperopellon arvot

20160714 100126

Lapsikeskeisyys

Lapsia kuunnellaan, heidän toiveitaan ja kiinnostuksen kohteita otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa, vapaalle leikille annetaan tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia.

Kodinomaisuus

Naperopellon päiväkodit ovat pieniä, kodinomaisia yksiköitä, joissa valmistetaan maittavaa kotiruokaa joka päivä. Arvostamme arkea, jota rikastuttaa monipuolinen toiminta.

Luonto ja luovuus

Arvostamme luontoa, luonnossa liikkumista ja sitä kautta syntyvää luovuutta. Henkilökunnalla ja lapsilla on mahdollisuus luoda ympäristöstä toimiva ja toteuttaa siinä omia visioita.
Luonto on tärkeä ihmettelyn, tutustumisen ja oppimisen ympäristö.

nimetön4 

 

Toimintaperiaatteet

Jokaisessa Naperopellon päiväkodissa toimitaan samoja arvoja toteuttaen. Lisäksi jokainen päiväkoti toimii oman painotusalueensa mukaisesti, mikä näkyy toiminnassa päivittäin.
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakastyytyväisyyskyselyiden ja palautteen pohjalta.

Leikki on lapselle ominainen tapa toimia ja oppia. Leikin laatuun ja pitkäkestoisuuteen panostetaan, eikä leikkiä keskeytetä aikataulujen vuoksi.
Leikin avulla lapsi oppii sosiaalisia taitoja ja toisten huomioon ottamista. Tarvittaessa aikuinen ohjaa leikin alkuun, josta leikki jatkuu luonnollisesti. 

Ohjattu toiminta on suunnitelmallista ja lapsilähtöista. Toiminnalla on aina pedagoginen tarkoitus, esimerkiksi hienomotoriikan kehittäminen.
Ohjattua toimintaa ovat esimerkiksi musiikki- ja liikuntahetket, kädentaitojen harjoittelu, pihaleikit ja erilaiset retket, joiden suunnittelusta vastaa koko osaston tiimi yhdessä.

Pienryhmätoimintaa  toteutetaan kaikissa päiväkodeissamme, mikä mahdollistaa kiireettömän ja lapsilähtöisen ympäristön.

Syli on tarjolla jokaiselle sitä tarvitsevalle. Lapsi oppii empatiaa saamalla sitä itse, minkä vuoksi arvostamme syliä kasvatuksen hoitavana ja hellänä puolena.

Liikunta on olennainen osa päiväkotiemme arkea. Lapsilla on luontainen tarve liikkua, johon me pyrimme luomaan puitteet ja mahdollisuudet.
Metsäretkiä tehdään ympäri vuoden, talvella hiihdellään, lasketaan mäkeä ja mahdollisuuksien mukaan käymään luistelemassa. Liikkumisessa tärkeintä on liikunnan ilo!

Ruoka on maittavaa ja monipuolista kotiruokaa, joka valmistetaan päiväkodin omassa keittiössä. Myös lapset pääsevät silloin tällöin avustamaan keittiöön, kokin pikku apulaisiksi.

20161116 100812

 

Kasvatuskumppanuus ja Varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU

Naperopellossa varhaiskasvatus  toteutetaan avoimessa yhteistyössä vanhempien kanssa. 

Lapsen hoidon aloitus:

1. Tutustumiskäynnit

Ennen hoidon aloitusta, perhe saa vapaasti käydä tutustumassa hoitopaikkaan, jolloin henkilökuntamme opastaa ja vastaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Halutessaan, lapselle nimetty omahoitaja tekee kotikäynnin lapsen kotiin, tutustuen näin lapseen ja perheeseen.

2. Tulo- ja hakutilanteet

Tulo- ja hakutilanteissa on aina aikaa pienelle juttutuokiolle ja kuulumisien vaihdolle.

3. VASUn laatiminen

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Vasua päivitetään puolen vuoden välein ja aina tarvittaessa.
Vastaava lastentarhanopettaja kokoaa näistä vasuista ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman, jonka mukaan varhaiskasvatus toteutetaan.

4. Yhteistyö

Päivittäisten kuulumistenvaihdon lisäksi, yhteistyöhön kuuluvat vanhempainillat, erilaiset perheille suunnatut tapahtumat sekä joulu- ja kevätjuhlat.
Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää myös toiminnan kehittämisen kannalta, sillä asiakatyytyväisyyskyselyt ja palaute kertovat meille onnistumisista ja kehittämisen kohteista.

 

Naperopellon Varhaiskasvatussuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä

20160705 101120